Skąd Pochodzi Produkt Kod Kreskowy?

Pierwsze 3 cyfry kodu kreskowego, czyli tzw. prefiks, oznaczają kraj, w którym produkt został wyprodukowany. Następne cztery cyfry to unikalny kod producenta, kolejne cyfry określają dany produkt. W tym bojkocie ważne są najwyżej trzy pierwsze cyfry kodu kreskowego, a nawet dwie w przypadku Rosji.

Jaki kraj ma kod kreskowy 871?

Dobrym przykładem są płyny marki Softlan, których kod kreskowy rozpoczyna się od cyfr 871, co może wskazywać, że produkty są z Holandii, a tak naprawdę płyny są produkowane wyłącznie na rynek niemiecki.

Co oznaczają kody kreskowe na produktach?

Początkowe trzy cyfry EAN-13 oznaczają kod kraju, w którym dany produkt został wyprodukowany (Polska posiada kod 590 nadany przez organizację zarządzającą kodami kreskowymi – GS1). Kolejne cztery cyfry oznaczają kod producenta. Pozostałe pięć cyfr identyfikuje produkt.

Jak powstają kody kreskowe?

W trakcie odczytywania kodu techniką skanowania, światło pochodzące z czytnika, uformowane w cienką wiązkę (laser), przesuwa się wzdłuż czytanego kodu, w danym momencie oświetla niewielki punkt kodu, następnie światło to jest odbijane przez jasne elementy kodu (przerwy), a pochłaniane przez jego ciemne elementy (kreski

You might be interested:  Jak Długo Trzymać Mięso W Zalewie Do Wędzenia?

Jaki kraj ma 3 w kodzie kreskowym?

Zakodowane Państwa – czyli 3 pierwsze cyfry kodu kreskowego

Kody Państwo lub region
000-139 USA & Kanada
20-29 Towary ważone w supermarketach
300-379 Francja
380 Bułgaria

Jak odczytać kod kreskowy 8 jaki kraj?

Skrócony kod kreskowy (EAN-8) nie zawiera numeru producenta lub dystrybutora.

Dla przykładu, prefiksy przypisane dla innych krajów to:

 1. Australia – 93.
 2. Austria – 90-91.
 3. Belgia i Luksemburg – 54.
 4. Brazylia – 789.
 5. Chiny – 690.
 6. Czechy i Słowacja – 859.
 7. Dania – 57.
 8. Francja – 30-37.

Co oznacza 5 na początku kodu kreskowego?

Co oznacza kod kreskowy

prefiks) oznaczają kraj producenta wyrobu. Polska otrzymała liczbę 590, a zatem od niej rozpoczynają się kody wszystkich towarów wyprodukowanych przez rodzimych wytwórców. Kolejne 4 cyfry – to numer wytwórcy lub dystrybutora. Następnych 5 cyfr kodu kreskowego symbolizuje konkretny asortyment.

Czy na produkcie musi być kod kreskowy?

Należy także podkreślić, że obowiązujące w Polsce przepisy prawa nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku oznaczania towarów kodem kreskowym, jest to działanie całkowicie dobrowolne. Nie można więc traktować kodu kreskowego jako źródła czytelnej i zrozumiałej informacji o towarze, przeznaczonej dla konsumenta.

Jak sprawdzić kod kreskowy produktu?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie pochodzenia rzeczy, które chcemy zakupić, jest sprawdzenie jego kodu kreskowego.

 1. Pierwsze trzy cyfry każdego kodu oznaczają pochodzenie produktu.
 2. Kolejne cztery cyfry są numerem dystrybutora lub wytwórcy.
 3. Ostatnie pięć cyfr symbolizuje rodzaj asortymentu.

Jak zakodować kod kreskowy?

Po uruchomieniu aplikacji wystarczy wybrać z bogatej listy system kodowania (np EAN-13), następnie należy wpisać cyfry, które mają zostać zakodowane. Ostatnia cyfra, czyli cyfra kontrolna generuje się sama. Zatwierdzamy zmiany i kod w postaci grupy obiektów wektorowych zapisany jest w schowku.

You might be interested:  Jak Wyliczyc Kalorie Na Redukcje?

Kiedy pojawiły się kody kreskowe?

Chodzi o kod kreskowy umieszczany obecnie na wszystkich opakowaniach artykułów trafiających do handlu. 26 czerwca 1974 roku w supermarkecie Marsh w Troy w Ohio po raz pierwszy sprzedano towar oznaczony kodem kreskowym. Była to paczka dziesięciu owocowych gum do żucia firmy Wrigley.

Do kogo należy kod kreskowy?

Prefiks GS1 obejmuje pierwsze trzy cyfry, które zwykle oznaczają kod kraju. Firmy zarejestrowane przez GS1 mogą wytwarzać produkty na całym świecie, a prefiksy GS1 nie identyfikują kraju pochodzenia danego produktu.

Kody kreskowe Państw.

Kody Państwo lub region
400-440 Niemcy
450-459 490-499 Japonia
460-469 Rosja
470 Kirgistan

Co to są kody kreskowe?

Kod kreskowy, kod paskowy (ang. barcode) – graficzne odzwierciedlenie informacji poprzez kombinację następujących po sobie ciemnych i jasnych elementów (kresek), ustalonych według przyjętych zasad budowy danego kodu (symboliki).

Jak się nazywa kod kreskowy?

Czym jest kod kreskowy

Kody kreskowe (nazywane również kodami paskowymi) jak sama nazwa wskazuje są kompilacją jasnych i ciemnych kresek zawierających informację. Informacja ta składa się z cyfr, liter i znaków.

Jaki jest kod kreskowy Ukrainy?

Jeżeli faktycznie chcemy zbojkotować te towary, musimy starannie sprawdzić kod, dlatego że numerem kolejnym, czyli 482 oznaczone są rzeczy z Ukrainy.

Jaki kod kreskowy ma Francja?

Lista kodów państw według standardów GS1.

Pula kodów Państwo
060 – 099 Stany Zjednoczone i Kanada
100 – 139 Stany Zjednoczone (zarezerwowane na przyszłość)
200 – 299 Ograniczona dystrybucja
300 – 379 Francja i Monako

Jakie produkty mają kod 460?

Kody kreskowe z Rosji i Białorusi

Rosyjskie kody kreskowe zaczynają się numerami od 460 do 469, a białoruskie od numeru 481. Wystarczy więc sprawdzać, czy początek kodu kreskowego na produkcie nie wskazuje na Rosję lub Białoruś. Są to następujące ciągi cyfr: 460.

You might be interested:  Jakie Mięso Do Hamburgerów?

Jaki kod mają niemieckie produkty?

Poszczególne cyfry stanowią numer producenta, kod produktu, jest też cyfra kontrolna. Z kolei trzy pierwsze cyfry kodu stanowią Prefiks GS1, który zwykle oznacza kod kraju. W przypadku Polski to 590, Niemcy mają kody w przedziale 400-440, a Hiszpania między 840 a 849.

Leave a Reply

Your email address will not be published.